www.dia-stal.pl

  

Firma dia-stal oferuje uslugi w zakresie:

  • ostrzenie nożyczek fryzjerskich |
    (ostrze europejskie,azjatyckie)
  • regeneracja nożyczek fryzjerskich
  • wymiana czę¶ci
  • naprawa
  • wydawanie opinii z tytułu reklamacji